Cukurovatur.com

Adana Minibüs Kiralama

Adana'da Okul Gezileri, Düğün Organizasyonları, Turizm
Organizasyonları İçin Ekonomik Minibüs Kiralama
Hizmetleri Sunulmaktadır.

Adana'da Okul Gezileri, Düğün Organizasyonları,
Turizm Organizasyonları İçin Ekonomik Minibüs
Kiralama Hizmetleri Sunulmaktadır.

  • Hem Konforlu, Hem Ekonomik
  • Nakit Ödeme İmkanı
  • Güvenli Ulaşım

Cukurovatur.com
Kişisel Bilgilerin Korunması

Kişisel Bilgilerin İşlenmesi Aydınlantma Metni

İşte Bu Aydınlatma Metni Cukurovatur.com Olarak 6698. Sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Kanun'u Uyarınca Sizleri Kişisel Bilgi İşleme, İşlenen Kişisel Bilgilerin Aktarılması, Kişisel Bilgilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi İle Bilgilendirmek İsteriz.

Bize Sağladığınız Tüm Kişisel Bilgilerin Gizliliği ve Güvenliği Konusunda Maksimum Hassasiyet Gösterdiğimizi ve Bu Bilgilerin Korunması İçin Gerekli Tüm Teknik ve İdari Güvenlik Önlemlerinin Alındığını Belirtiriz.

Bilgi Toplama Sıfatı​

Kanunlar Gereğince Cukurovatur Olarak Bilgi Sorumlusu Sıfatı İle Alt Tarafta Listelenen Amaçlar Kapsamında Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Bir Biçimde Kaydedeceğimizi ve Saklayacağımızı Yine Amaca Uygun Biçimde Üçüncü Kişilere Açıklayıp Aktaracağımızı Bildiririz.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanma Amacı​

Bu, Kişisel Bilgiler "Cukurovatur.com" Tarafından Sunduğumuz Hizmetlerden Yararlanabilmeniz Amacı İle İlgili Kanunlarda Düzenlenen Temel Prensiplere Uygun Olarak Açık Onay Yada Tabi Olduğunuz Yasal Yükümlülükler Başta Olmak Üzere Öngörülen Diğer Hallere Bağlı Olarak İşlenmektedir.

Cukurovatur.com, Sunduğu Hizmetler Dikkate Alındığında Kişisel Bilgileriniz, Taşıma, Transfer Gibi Süreçlerde Üçüncü Kişilerin Taleplerinin Karşılanabilmesi Amacı İşlenmektedir.

İşlenme Amacına Uygun Biçimde Uygun Süre Zarfından Elektronik Ortamda Güvenli Biçimde Saklanmaktadır.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanma Amacı​

Kişisel Bilgiler "Cukurovatur" Olarak Taşıma Hizmetleri Verilmesine Bağlı Olarak Faaliyetlerimizin Yürütülmesi Amacı İle Alt Tarafta Belirtilen Farklı Kanallar Aracılığı İle Toplanmaktadır.

1. Doğrudan Sizler Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Bilgilerin Tarafımıza Sizin İlettiğiniz Tüm Bilgiler ve Belgeler;

2. Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Toplanan Kişisel Bilgilerin Cukurovatur.com'un İşbirliği Yaptığı Kurum Yada Müşterileri İle Seyahat Acentaları Birliği Gibi Resmi Kurumlardan Toplanan Bilgiler;

3. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Aracılığı İle Topladığımız Kişisel Bilgiler.

Kişisel Bilgileriniz "Cukurovatur.com" Genel Müdürlüğü Anlaşmalı İnternet Siteleri Yada Benzeri Diğer Kanallar Aracılığı İle Otomatik Yollar İle Yazılı Yada Elektronik Ortamda Toplanabilmektedir.

Bu Çerçevede Kişisel Bilgileriniz, Öngörülen İlkeler Işığında Onayınız Alınması Sureti İle İşlenebilmektedir.

Kişisel Bilgilerinizin Aktarılması

Cukurovatur.com; Yukarıda Yer Alan İşlenme Amaçları Kapsamında Elde Ettiği Bu Kişisel Bilgileri, Açık İzninize İstinaden Yada Uygulanmakta Olan Mevzuat Başta Olmak Üzere Öngörülen Diğer Hallerde Kişisel Bilgi İşleme Şartlarına ve Amaçlarına Uygun Olarak, Faaliyet Amaçlarıyla Sınırlı Olmak Üzere Grup Şirketleri İle İş Ortakları Hizmet Sunulan Müşteriler, Yasal Sınırlamalar Çerçevesinde Denetim Şirketleri, İle Yasal Bir Zorunluluk Gereği Bu Bilgileri Talep Etmeye Yetkili Olan Kamu Kurum Yada Kuruluşlar İle Paylaşabilecektir.

Yurtdışına Kişisel Bilgi Aktarımı

Kişisel Bilgilerin Cukurovatur Tarafından Onayızın Alınması Kaydı İle Yeterli Korunmaya Sahip Yabancı Ülkeler İlan Edildikten Sonra, Sadece Bu Ülkedeki Yerleşik Kişilere Yada Kuruluşlara, Yeterli Korunmanın Bulunmadığı Tespit Yada İlan Edilen Ülkeler İçinse Türkiye ve İlgili Yabancı Ülkede ki Veri Sorumlularının Yeterli Bir Korumayı Yazılı Olarak Taahhüt Ettiği Hallerle Sınırlı Olmak Kaydı İle Aktarılabilecektir.

Haklar

Öncelikle Saklanan Kişisel Bilgilerin Doğru ve Güncel Olması Cukurovatur.com Olarak Yürütmekte Olduğumuz Ticari Faaliyetin Niteliği Sebebi İle Önemlidir. Buna Bağlı Olarak Kişisel Bilgilerinizde Herhangi Bir Değişiklik Olması Durumunda En Kısa Sürede Bizi Bilgilendirmenizi Rica Ederiz.

Diğer Yandan Bu Bilgilerin Sahibi Olarak, Öngörülen Haklarınızın Saklı Kalması Kaydı İle Haklarınız Şunlardır;

1. Kişisel Bilgilerin İşlenip, İşlenilmediğini Öğrenme,

2. Kişisel Bilgiler İşlenmiş İse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,

3. Kişisel Bilgilerin İşlenme Amacını ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

4. Yurt İçinde Yada Yurt Dışında Kişisel Bilgilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme Hakkı,

5. Kişisel Bilgilerinizin Eksik Yada Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini Talep Etme,

6. Kişisel Bilgilerinizin Silinmesini Yada Yok Edilmesini Talep Etme,

7. Kişisel Bilgilerinizin, Hatalı Yada Yanlış Olması Durumunda Düzeltilmesini ve Kişisel Bilgilerinizin Silinmesini Yada Yok Edilmesini Talep Ettiğiniz Hallerde, Bu İşlemlerin Kişisel Bilgilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişilerede Bildirilmesini Talep Etme,

8. Kişisel Bilgilerin; 'Münhasıran' Otomatik Sistemler İle Analiz Edilmesi Sureti İle Sizin Aleyhinize Bir Sonucun Ortaya Çıkması Halinde İtiraz Edebilme,

9. Kişisel Bilgilerin, Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebi İle Zarara Uğramanız Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarına Sahipsiniz.

Bu Kapsamda İçerisinde Haklarınızı Kullanırken Taleplerinizi "Yazılı" Olarak Bildirmeniz Gerekmektedir. Kişisel Bilgileri Koruma Kurulu Henüz Başkaca Bir Yöntem Belirlememesi Sebebi İle Taleplerinizin Yazılı Olarak İletilmesi Aranmaktadır.

Kişisel Bilgilerin Sahibi Olan; "Cukurovatur" İnternet Sitesinde İşlem Yapmadan Önce Yukarıda Yer Alan Kişisel Bilgilerin Korunması Politikasını Okuduğunuzu ve Kabul Ettiğinizi, İnternet Sitesinde İşlem Yapmakla Temin Ettiğiniz Kişisel Bilgilerin İşlenmesine Rıza Göstermiş Sayılacağınızı Gayri Kabili Rücu Beyan, Kabul ve Taahhüt Ettiğiniz Anlaşılmaktadır.

+90 531 669 05 19