Cukurovatur.com

Adana Minibüs Kiralama

Adana'da Okul Gezileri, Düğün Organizasyonları, Turizm
Organizasyonları İçin Ekonomik Minibüs Kiralama
Hizmetleri Sunulmaktadır.

Adana'da Okul Gezileri, Düğün Organizasyonları,
Turizm Organizasyonları İçin Ekonomik Minibüs
Kiralama Hizmetleri Sunulmaktadır.

  • Hem Konforlu, Hem Ekonomik
  • Nakit Ödeme İmkanı
  • Güvenli Ulaşım

Cukurovatur.com
Kullanım Koşulları

Cukurovatur'dan Transfer Hizmetleri Satın Almadan Önce Bu Site Kullanım Koşullarını Dikkatlice Okuyun.

Cukurovatur'dan Hizmet Satın Alan Tüm Yolcular Bu Şartları Okumuş ve Kabul Etmiş Sayılmaktadır.

1. Sorumluluklar

1. : "Firma" Ücretler, Sunulan Ürün ve Hizmetler Üzerinde Değişiklik Yapabilme Hakkını Her Daim Saklı Tutar.

2. : "Firma" Müşterilerinin Sözleşme Konusu Olan Hizmet ve Ürünlerden, Teknik Arızalar Dışında Her Zaman Yararlandırılacağını Kabul ve Taahhüt Eder.

3. : "Kullanıcı" Sitenin Kullanımında Tersine Mühendislik Yapmayacağını, Bunların Kaynak Kodlarını Bulmak Elde Etmek Amacına Yönelik Herhangi Bir Başka İşlemde Bulunmayacağını Aksi Halde ve Kişiler Nezdinde Doğacak Zararlardan Sorumlu Olacağını, Hakkında Hukuki ve Cezai İşlem Yapılacağını Peşinen Kabul Eder.

4. : "Kullanıcı" Site İçerisinde ki Faaliyetlerinde, Sitenin Herhangi Bir Bölümünde Yada İletişimlerinde Genel Ahlaka ve Adaba Aykırı, Kanuna Aykırı, 3. Kişilerin Haklarını Zedeleyen, Yanıtılcı, Saldırıgan, Müstehcen, Pornografik, Kişilik Haklarını Zedeleyen, Telif Haklarına Aykırı İçerikler Üretmeyeceğini Kabul Eder.

5. : Site Üyelerinin Birbirleri Yada Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri Kendi Sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

1. : İşte Bu Site'de Yer Alan Ünvan, İşletme Adı, Marka, Patent, Logo, Tasarım, Bilgi ve Yönetim Gibi Tescilli ve Tescilsiz Tüm Fikri Mülkiyet Hakları Site İşleteni ve Sahibi Firmaya veya Belirtilen İlgisine Ait Olup Ulusal ve Uluslararası Hukukun Koruması Altındadır. İşte Bu Site'nin Ziyaret Edilmesi veya Bu Site'de ki Hizmetlerden Yararlanılması Söz Konusu Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Hiçbir Hak Vermez.

2. : Site'de Yer Alan Bilgiler Hiç Bir Şekilde Çoğatılamaz, Yayınlanamaz, Kopyalanamaz veya Aktarılamaz. Site'nin Bütünü veya Bir Kısmı Diğer Bir İnternet Sitesinde İzinsiz Olarak Kullanamaz.

3. Gizli Bilgi

1. : Firma Site Üzerinden Kullanıcıların Sunduğu Kişisel Bilgileri 3. Kişilere Açıklayacaktır. Bu Kişisel Bilgiler; Ad Soyad, Email, Telefon Gibi Kullanıcı'yı Tanımlayamaya Yönelik Her Türlü Diğer Bilgiyi İçermekte Olup "Gizli Bilgi" Olarak Anılacaktır.

2. : Kullanıcı Sadece Tanıtım, Reklam, Kampanya Gibi Pazarlama Faaliyeti Kapsamında Kullanılması İle Sınırlı Olmak Üzere Site Sahibi Olan Firma'nın Kendisine Ait İletişim, Portföy, Demografik Bilgilerini İştirakleri ya da Bağlı Bulunduğu Grup Şirketleri İle Paylaşmasına Muvafakat Ettiğini Kabul ve Beyan Eder.

3. : Bu Bilgiler, Ancak Resmi Makamlarca Talep Edilmesi Halinde ve Yürürlükteki Emredici Mevzuat Hükümleri Gereğince Resmi Makamlara Açıklama Yapılmasının Zorunlu Olduğu Durumlarda Açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve Güvenlik

1. : Kullanıcı Doğru, Eksiksiz ve Güncel Kayıt Bilgilerini Sunmak Zorundadır. Aksi Halde Sözleşme İhlal Edilmiş Sayılacak ve Kullanıcı Bilgilendirilmeden Hesap Kapatılacaktır.

2. : Kullanıcı, Site ve Üçüncü Taraf Siteler de ki Şifre ve Hesap Güvenliğinden Kendisi Sorumludur.

3. : Aksi Halde Oluşacak Veri Kayıplarından ve Güvenlik İhlallerinden Firma Sorumlu Değildir.

5. Mücbir Sebep

1. : Tarafların Kontrolü Dışında Gelişecek; Tabii Afetler, Yangın, Patlama, Savaşlar, Halk Hareketleri, Seferberlik İlanı, Grev, Salgın Hastalıklar ve İnternet Arızaları, Elektrik Kesintileri Gibi Sebepler "Mücbir Sebep" Olarak Anılacaktır.

2. : Yukarıda Belirtilen Mücbir Sebeplerden Doğan Yükümlülükler Taraflarca İfa Edilemez Hale Gelirse Taraflar Bundan Sorumlu Tutulamaz.

6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Korunması

1. : İş Bu Sözleşme Şartlarından Herhangi Biri Kısmen veya Tamamen Geçersiz Hale Gelirse Sözleşmenin Geri Kalanının Geçerliliği Korunmaya Devam Edecektir.

7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

1. : Firma, Dilediğinde Sitede Sunulan Hizmetleri ve Sözleşme Şartlarını Kısmen veya Tamamen Değiştirebilir. Değişiklikler Sitede Yayınlandığı Tarihten İtibaren Geçerli Olacaktır.

2. : Yapılan Değişiklikleri Takip Etmek Kullanıcı'nın Sorumluluğu Altındadır. Kullanıcı Sunulan Hizmetleri Satın Aldığı Sürece Bu Değişikleri Kabul Etmiş Sayılmaktadır.

8. Tebligat

1. : İşte Bu Sözleşme İle İlgili, Taraflara Gönderilecek Olan Tüm Bildirimler Firma'nın Bildirilen Eposta Adresi İle Kullanıcının Üyelik Formunda Belirttiği Eposta Adresi Vasıtası İle Yapılacaktır.

2. : Kullanıcı Üye Olurken Belirttiği Adresin Geçerli Tebliğat Adresi Olduğunu Değiştirilmesi Durumunda 5 Gün İçerisinde Yazılı Olarak Diğer Tarafa Bildireceğini Aksi Durumda Bu Adrese Gönderilecek Olan Tebliğatların Geçerli Olacağını Kabul Eder.

9. Delil Sözleşmesi

1. : Taraflar Arasında, Bu Sözleşme İle İlgili İşlemler İçin Çıkabilecek Her Türlü Sorunda Taraflar'ın Defter, Kayıt
Belgeleri İle Bilgisayar Kayıtları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gereğince Delil Olarak Kabul Edilecek Olup Kullanıcı Bu Belgelere İtiraz Edemeyeceğini Kabul Eder.

10. Çözüm Merkezleri

1. : Bu Sözleşme Metninin Uygulanmasında ve Yorumlanmasında Çıkacak Olan Her Türlü Sorunun Çözümünde
Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

+90 531 669 05 19